Zoeken Menu
Sluit

Organisatie

Stichting Musis & Stadstheater Arnhem

Wat drijft ons?

Wij geloven in de kracht en de betekenis van kunst en cultuur. Stichting Musis & Stadstheater (MSA) wil mensen op vele manieren in verbinding brengen met de rijkdom daarvan. MSA heeft als doel om een artistieke en maatschappelijke bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in stad en regio. We zijn gericht op ontmoetingen met gelijkgestemden en andersdenkenden, om samen te beleven en samen te genieten van een bijzondere ervaring. Ons huis wil toegankelijk zijn en iedereen zich welkom laten voelen. We presenteren voorstellingen, concerten en evenementen die passen bij de stad en de tijdgeest. Ons aanbod is zowel complex als toegankelijk, maar altijd goed.

Kernwaarden

  • Wij zijn een anker in de stad
  • Wij nemen onze artistieke taak serieus
  • Wij bieden beleving
  • Je bent welkom 

Bestuur

Het RSIN van Stichting Musis & Stadstheater Arnhem is 8556.89.481
Musis & Stadstheater Arnhem is aangemerkt als culturele ANBI. Dit houdt in dat wij door de belastingdienst zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Doelstelling volgens regelgeving

De stichting heeft ten doel de organisatie, productie en uitvoering van culturele, kunstzinnige en educatieve projecten en het beheer en exploitatie van Stadstheater Arnhem en Musis zodanig dat er een divers en kwalitatief goed aanbod is van podiumkunsten, voor een breed publiek toegankelijk.

Actueel beleidsplan & financiële verantwoording

De toekomstvisie van Stichting Musis & Stadstheater Arnhem vind je hier: 
IN HET HART VAN DE STAD - Meerjarenplan 2024-2027 en doorkijk vanaf najaar 2027
De jaarrekening van 2022 vind je hier. 
Het ingevulde ANBI formulier vind je hier.

Bestuurssamenstelling

Stichting Musis & Stadstheater Arnhem wordt bestuurd door Hans Verbugt, Directeur - bestuurder. De stichting heeft een Raad van Toezicht met als taak om toezicht te houden op het beleid van de directie. De raad van toezicht volgt de Governance Code Cultuur.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht wordt gevormd door:
Margreet van Gastel, voorzitter
Marja Spaans-Den Heijer
Reinoud van Assendelft de Coningh
Marielle Wiegmans
Abdulahi Hussen
David de Vries

Beloningsbeleid 
De bezoldiging van de directie is vastgesteld met inachtneming van vigerende Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. De vergoeding voor de Raad van Toezicht bedraagt € 3.000 per jaar plus eventuele reiskosten voor een lid van de raad van toezicht en € 3.500 per jaar plus eventuele reiskosten voor de voorzitter.

Medewerkers

Een overzicht met medewerkers van Musis & Stadstheater vind je hier.
De medewerkers van Musis & Stadstheater Arnhem vallen onder de cao Nederlandse Podia.

Steun

Musis & Stadstheater wordt mede ondersteund door Fonds Podiumkunsten.


KVK: 64492907