Zoeken Menu
Sluit

Organisatie

Stichting Musis & Stadstheater Arnhem

Missie

Stichting Musis & Stadstheater Arnhem wil mensen op vele manieren in verbinding brengen met de rijkdom van kunst en cultuur, en wat dit voor een ieder kan betekenen, en ze daarbij de mogelijkheid bieden er op ieder moment en op veel plaatsen mee in aanraking te komen.

Visie

Cultuur maakt je gelukkig! Stichting Musis & Stadstheater creëert aanbod dat past bij de stad en de tijdgeest en zorgt voor succesvolle kruisbestuiving, talentontwikkeling en stimulering van het sociaal-culturele klimaat in Arnhem en omgeving.

Bestuur

Het RSIN van Stichting Musis & Stadstheater Arnhem is 8556.89.481
Musis & Stadstheater Arnhem is aangemerkt als culturele ANBI. Dit houdt in dat wij door de belastingdienst zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Doelstelling volgens regelgeving

De stichting heeft ten doel de organisatie, productie en uitvoering van culturele, kunstzinnige en educatieve projecten en het beheer en exploitatie van Stadstheater Arnhem en Musis zodanig dat er een divers en kwalitatief goed aanbod is van podiumkunsten, voor een breed publiek toegankelijk.

Actueel beleidsplan & financiële verantwoording

De visie van Musis & Stadstheater Arnhem vind je in Een grenzeloze toekomst - Toekomstvisie 2018-2020
De jaarrekening van 2022 vind je hier. 
Het ingevulde ANBI formulier vind je hier.

 

Bestuurssamenstelling

Stichting Musis & Stadstheater Arnhem wordt bestuurd door Hans Verbugt, Directeur - bestuurder. De stichting heeft een Raad van Toezicht met als taak om toezicht te houden op het beleid van de directie. De raad van toezicht volgt de Governance Code Cultuur.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht wordt gevormd door:

Margreet van Gastel, voorzitter
Marja Spaans-Den Heijer
Bram Mulder ten Kate, secretaris 
Reinoud van Assendelft de Coningh
Marielle Wiegmans
Abdulahi Hussen
David de Vries

Beloningsbeleid 
De bezoldiging van de directie is vastgesteld met inachtneming van vigerende Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. De vergoeding voor de Raad van Toezicht bedraagt € 3.000 per jaar plus eventuele reiskosten voor een lid van de raad van toezicht en € 3.500 per jaar plus eventuele reiskosten voor de voorzitter.

Medewerkers

Hier vind je een overzicht met medewerkers van Musis & Stadstheater. De werknemers van Musis & Stadstheater Arnhem vallen onder de cao Nederlandse Podia.

Steun

Musis & Stadstheater wordt mede ondersteund door Fonds Podiumkunsten.


KVK 64492907