Zoeken Menu
Sluit

Huisregels

Consumpties

De barren van Musis en Stadstheater Arnhem zijn vanaf een uur voor aanvang van de voorstellingen en concerten geopend. U mag geen glaswerk meenemen in onze zalen.
Let op: pin only!

Garderobe

Zowel in Musis als in Stadstheater Arnhem zijn gratis bewaakte en onbewaakte garderobes.
Op last van de brandweer is het niet toegestaan jassen en tassen mee te nemen in de zalen.

Toegangsprijzen en aanvangstijden

Alle toegangsprijzen en aanvangstijden worden bij betreffende concerten en voorstellingen vermeld. Als er sprake is van twee rangen, staan de toegangsprijzen als volgt vermeld: 1e rang/2e rang, CJP. De toegangsprijs, locatie en de aanvangstijd staan ook op uw kaarten vermeld.

Te laat

Om te voorkomen dat artiesten en publiek gestoord worden, is na aanvang van de voorstelling geen toegang meer mogelijk. Men kan in de (eventuele) pauze tot de zaal worden toegelaten. Laatkomers kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van restitutie.

Leeftijdsaanduiding

Bij de familievoorstellingen staat vanaf welke leeftijd kinderen de voorstelling kunnen bezoeken. Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkeling en het begrips- en concentratievermogen van het kind. Wij verzoeken u daarom rekening te houden met deze leeftijdsgrens.

Apparatuur

Het is niet toegestaan om zonder toestemming bij voorstellingen en concerten apparatuur voor registratie van beeld en/of geluid mee de zaal in te nemen. Zet uw mobiele telefoon uit, want behalve dat het hinderlijk is als er een telefoon afgaat tijdens een voorstelling of concert, kunnen deze telefoons ook storen op de zenders van de geluids- en lichttechniek.

Musis & Stadstheater Arnhem zijn lid van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw-directies (VSCD). De algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD zijn bij ons van toepassing.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat er door omstandigheden voorstellingen worden geannuleerd, speeldata of aanvangstijden wijzigen. Wij brengen u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij beschikken over uw adres, telefoonnummer(s) en e-mail. Bij verhuizing ontvangen wij graag uw nieuwe adres. Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om u te attenderen op komende voorstellingen of concerten, bij bijzondere aanbiedingen of ten behoeve van kwaliteitsonderzoek ter verbetering van onze service.