BESTUUR

Het RSIN van Stichting Musis & Stadstheater Arnhem is 8556.89.481
Musis & Stadstheater Arnhem is aangemerkt als culturele ANBI. Dit houdt in dat wij door de belastingdienst zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Doelstelling volgens regelgeving
De stichting heeft ten doel de organisatie, productie en uitvoering van culturele, kunstzinnige en educatieve projecten en het beheer en exploitatie van Stadstheater Arnhem en Musis zodanig dat er een divers en kwalitatief goed aanbod is van podiumkunsten, voor een breed publiek toegankelijk.

Actueel beleidsplan & financiële verantwoording
De visie van Musis & Stadstheater Arnhem vindt u in Een grenzeloze toekomst - Toekomstvisie 2018-2020
Het financiële jaarverslag 2017 vindt u hier.

Bestuurssamenstelling
Stichting Musis & Stadstheater Arnhem wordt bestuurd door een directeur/bestuurder. De stichting heeft een Raad van Toezicht met als taak om toezicht te houden op het beleid van de directie. De raad van toezicht volgt de Governance Code Cultuur.

De raad van toezicht wordt gevormd door:

  • Margreet van Gastel, voorzitter;
  • Marja Spaans-Den Heijer, portefeuille gebouwen en financiën;
  • Bram Mulder ten Kate, secretaris en portefeuille juridisch en p&o;
  • Daniële Streep, portefeuille bedrijfsvoering en cultureel ondernemerschap.

Beloningsbeleid
De bezoldiging van de directie is vastgesteld met inachtneming van vigerende Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een beperkte vergoeding voor hun werkzaamheden. De vergoeding bedraagt maximaal € 1.750 per jaar voor een lid van de raad van toezicht en maximaal € 2.600 voor de voorzitter. Dit zijn bruto bedragen.

De werknemers van Musis & Stadstheater Arnhem vallen onder de cao Nederlandse Podia.

Winkelmandje

U heeft geen voorstellingen in uw winkelmandje.

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.